Obchodní právo

 • pravidelná operativní právní podpora on-line
 • vymáhání pohledávek z běžného obchodního styku
 • zakládání obchodních společností a družstev
 • prodej obchodních společností
 • zastupování společníků, příprava valných hromad
 • příprava rozhodnutí společníků, komunikace s notáři
 • zastupování v rejstříkových věcech
 • insolvenční právo a veškerý servis
 • zastupování ve věřitelských orgánech
 • závazkové vztahy obchodního práva
 • soudní a rozhodčí řízení
 • ...

JUDr. Vladimír Krčma, advokát | Střelecká 437, 500 02 Hradec Králové | tel: 495 533 212 | fax: 495 533 224 | Kontakt

29-krcma