Náš tým

Pracovní tým tvoří dva zkušení advokáti JUDr. Vladimír Krčma s Mgr. Jiřím Zuzaňákem spolu s kolegyní Mgr. Anna Taláb Krčmovou, koncipientkou. Administrativní chod advokátní kanceláře zajišťuje asistentka Bc. Miloslava Šimková. V případě potřeby externě spolupracujeme s vybranými notáři, soudními znalci, exekutory, auditory, daňovými a účetními poradci, oprávněnými překladateli a organizátory veřejných dražeb.

JUDr. Vladimír Krčma

JUDr. Vladimír Krčma

JUDr. Vladimír Krčma vystudoval v roce 1978 Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, o rok později obhájil rigorózní práci z trestního práva. Nejdříve pracoval jako podnikový právník v projektovém ústavu, později ve stavebním podniku. Až do r. 1990 působil v Krajském ústavu národního zdraví v Hradci Králové jako vedoucí právník. Zabýval se převážně zdravotnickým právem a investiční výstavbou.

Od r. 1992 se zabývá vlastní právní praxí. Využívá v ní svých zkušeností z oboru projektování a provádění staveb, realizace investiční výstavby i zkušeností ze zahraničního obchodu, kde působil také jako rozhodce. Zaměřuje se na oblast obchodního, občanského i trestního práva. Bohaté zkušenosti i dlouhodobě dobré výsledky má s vymáháním pohledávek.

Mgr. Jiří Zuzaňák

Mgr. Jiří Zuzaňák

Mgr. Jiří Zuzaňák vystudoval s vyznamenáním Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v roce 1997. Své vzdělání si rozšířil studiem na Faculté de Droit et de Science Politique na francouzské Université de Bourgogne, kde se zaměřil na studium francouzského soukromého práva a mezinárodního práva veřejného. V letech 1992 až 1995 studoval na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity obory Historie a Dějiny umění.

Po ukončení studia nastoupil Mgr. Jiří Zuzaňák do advokátní kanceláře JUDr. Vladimíra Krčmy jako advokátní koncipient a po vykonání advokátní zkoušky, s prospěchovým stupněm výtečně, v této kanceláři působí jako advokát. Mgr. Jiří Zuzaňák se zabývá zejména soukromým právem se zaměřením především na oblast rodinného, dědického, občanského a obchodního práva. Pravidelně zastupuje klienty v řízeních před soudy a jinými orgány.

Potřebujete poradit? Obraťte se na nás

JUDr. Vladimír Krčma, advokát | Střelecká 437, 500 02 Hradec Králové | tel: 495 533 212 | fax: 495 533 224 | Kontakt